تکن دو رکورد جهانی گینس را در بین بازی های ویدیویی دریافت کرد! 
برای اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب برید.