دختر ناز و زیبایی هست.بر خلاف خیلی باربی ها نظیر کنووا این دختر عمل زیبایی انجام نداده.
کوتاکوتی
همه تصاویر در ادامه مطلب