این دفعه عکسای کریسمس رزیدنت اویل!
کلا امروزا همش کریسمسه خخخ

بقیه در ادامه