توی این پست کاراکتر های محبوب و منفور هر کدوم از کاراکتر های تکن رو نوشتم .