تکن موبایل چند کاراکتر جدید نمایان کرد 
برای اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب برید