بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
این لیست هم از همون سایت هست.این سایت کلا برای نظرسنجی هست و من عاشق نظرسنجی...
هیچی نمی گم چون نمی خوام جذابیتش بره...فقط برین ادامه و قبلش بدونین که من لیست و کم و بیش قبول ندارم!
جیل باید اول می بود چون از همه بهتره