بهترین شخصیتهای تکن 7 برای افراد مبتدی
استاد شدن در تکن هیچوقت آسان نبوده، نیست و نخواهد بود.تکن 7 هم از این قاعده مستثنی نیست.در ادامه لیست کرکتر هایی را گرد آوری کردیم که برای افراد مبتدی بهترین انتخاب هستند.