قدرتمند ترین شخصیت های تیکن بر اساس سایت Tekken canon 
اولین پست من ^^
لیست در ادامه ی مطلبه ...