عکس های جالب تیکن 

خودم خیلی خوشم اومد ، گفتم توی وب هم بزارم ^^
یه نمونه :
بقیه توی ادامه ⊙⊙⊙⊙