بیوگرافی آنجل / فرشته
بیوگرافی آنجل
ترجمه از دوست عزیزم شیایو ایدا 
تنظیم از : آلوچکا دراگونووا (خودم)
برای خواندن بیوگرافی به ادامه مطلب مراجعه کنید.