بیوگرافی خشن و بدجنس و دوست داشتنی خودم^__^
پست ر ادیت کردم:)