یکی از ویژگی های تکن تنوع سبک مبارزه کاراکتر هایش است . 

شباهت حرکات مبارز ها به حرکات واقعی سبک مبارزه ها یکی از اصلی ترین علت های محبوبیت بازی تکن است .  

تکن سبک های مبارزه ای فراوانی دارد . از باستانی ترین سبک ها تا جدید ترین سبک ها ، از معروف ترین سبک ها تا ناشناخته ترین سبک ها . 

در تکن همچنین سبک های منحصر به فردی وجود دارد . سبک های ترکیبی ، سبک های من در آوردی و سبک های عجیب و غریب !  

در ادامه سبک مبارزه تمام کاراکتر های تکن به جز کاراکتر هایی که هنوز سبک مبارزشون ناشناخته است نوشته  شده 
به ادامه مطلب برید