داستان ترسناک بهت گفتم لبخند بزن
سلام دوستان این بار با یه داستان ترسناک به اسم "بهت گفتم لبخند بزن" اومدم! این داستان، از داستان های کریپی پاستا هست و ترجمه شده توسط خودمه.
برای خوندنش برید ادامه:)