داستان کامل تکن 7

_ اختصاصی طرفداران نینا ویلیامز _

میدونستم که خیلی از طرفداران یا حتی کسانی که فقط تکن 7 رو رفتن دوست دارن تا داستان کامل آخرین بازی سری رو بدونن برای همین طی فرصتی مناسب ترجمه اش کردم، در ادامه مطلب میتونید بخونیدش