__گوانتانامو بهتر از فضای باز و آزاده!__


قرار بود این داستانو هالووین بذارم ولی نشد دیه !
خب حالا بورین ادامه !