همسر ادین ژکو امرا سیلایدیچ مدل و بازیگر و زیباترین بانوی بوسنی است که از چهره او برای مدل سازی جیل ولنتاین استفاده شده.
عکسهای ادین ژکو و خانواده
بقیه در ادامه مطلب