بازی آنلاین تیفا کشی ایریس

بازی آنلاین تیفا کشی ایریس

در این بازی شما به جای شخصیت ایریس هستید و با وسایل های مختلفی که در اختیار دارید می توانید تیفا را به شیوه های مختلف قتل عام کنید! برای انجام بازی به ادامه مطلب برید.