ترجمه و دانلود آهنگ Перемирие از ВИА ГРА
اریکا هرتسه
خب قبلش باید بگم که گروه ویا گرا گروه محبوب منه که خیلی خیلی دوستشون دارم
آهنگهای مورد علاقه من از این گروه یکیش همین هست و یکی دیگه رو هم قراره به زودی یکی از مترجم ها ترجمه کنه که بعد ازش اجازه میگیرم و میذارم، اگرم نکرد که خودم میذارم ولی امیدوارم ترجمم به مذخرفی ترجمه این یکی نشه:(