زحمت این بیوگرافی زیبا رو دوست عزیزمون لینگ میلی کشیده(شیایو ایدا سابق)
دستش درد نکنه و ازش ممنونیم که این همه برای هواداران ایرانی تکن زحمت میکشه
بیوگرافی پدر آسوکا
در ادامه بیوگرافی رو بخونید
کپی هم ممنوع