این بیوگرافی رو کامل ترش کردم . برای خوندنش به ادامه مطلب برید
ترجمه شده توسط لینگ میلی 

(کپی ممنوع )