چطور غیر مستقیم ابراز علاقه کنیم؟
تو یه سایت خارجی نوشته بود اگه کسی رو دوست دارید ولی روتون نمیشه بهش بگید با چند جمله به طور غیر مستقیم نظرتون رو درباره بهش بگید.
در ادامه می تونید تمام جملات رو بخونید...به کار من یکی که نیومد!