آل
تو این قسمت میخوام فیلم آل رو برای کسانی که به چیزای ترسناک علاقه دارن تعریف کنم! هر چند که این یکی اصلا به نظرم ترسناک نیست.راستی اگه بازم میترسین باید بگم به زن های حامله کار داره نه ما پس نترسید
کسانی که چیزای ترسناک دوست دارن برن ادامه