بیوگرافی ایوان براگینسکی

ایوان براگینسکی

برای خواندن بیوگرافی موژمن برین ادامه
روسیه مردی بلند قامت است که در نگاه اول بی گناه و دلنشین به نظر می رسید، اما از نظر روانی آسیب دیده از تاریخ خونینش بود.
او ودکا و گل آفتابگردان را سخت دوست دارد.
و از وحشیگری های دیگر کشورها متنفر است.
روسیه حقیقتا مصمم هست تا با همه در مکانی گرم و اطراف گلهای آفتابگردان زندگی کند اما  کشورهای دیگر از او می ترسند،به ویژه لتونی لیتوانی و استونی اما لهستان به خاطر سهیم بودن آنها در تاریخ و جنگ هایشان از او نمی ترسد.
او همچنین دو خواهر دارد، خواهر بزرگتر او اوکراین که مهربان اما نازک دل استو خواهر کوچکترش بلاروس که همیشه ایوان را می ترساند.
هرگاه او یکی از آن دو را به یاد می آورد افسرده و غمگین می شودچرا که اوکراین او را ترک کرد و به اتحادیه اروپا پیوست تا دوستانی برای خود پیدا کندو بلاروس هم اصرار می ورزد تا با او ازدواج کند.
در واقع روسیه غصه هر دوی آنها را می خورد و به خود قول داده بالاخره " همه با روسیه، یکی خواهند شد".
کلمه ای که روسیه دوست دارد و گاها به زبان می آورد، kolkolkolkol است که موقعی گفته می شود که او عصبانی است.
روسیه بارها دیده شده که یک شیر آب را با خود حمل می کند.(شاید هم یک میله گاز،برای بیان قدرت روسیه در گاز رسانی به کشور های اروپایی) شامل لهستان
در مانـگا او یک شیر آب را از خانه آلمان بر می دارد، (ظاهرا شیر آب).
امیدوارم از خوندن بیوگرافی لذت برده باشین
من بی نهایت ایوان رو دوست دارم