کریس ردفیلد - طرفداران نینا ویلیامز

تنها چیزی که کریس درست می تونه انجام بده و توش نمونه باشه،
بودنه یه الگوی بدنسازی برای پسرای جوونیه که باشگاه میرن...
همین و دیگر هیچ:|