مردان آمریکایی اکثرا به 4 نمونه تقسیم می شوند.شما در تصویر زیر 4 نمونه بارز از تیپ مردان آمریکایی را مشاهده می کنید.

4 تیپ مردان آمریکایی