بازی آنلاین تیفا کشی ایریس

بازی آنلاین تیفا کشی ایریس

در این بازی شما به جای شخصیت ایریس هستید و با وسایل های مختلفی که در اختیار دارید می توانید تیفا را به شیوه های مختلف قتل عام کنید! برای انجام بازی به ادامه مطلب برید.
اگر بازی برایتان اجرا نمی شود از مرورگر uc browser استفاده کنید یا اینکه فلش پلیر نصب کنید!
[]