بیوگرافی در ادامه

بیوگرافی راجر جی آر (جونیور)
ملیت: ناشناخته / سبک مبارزه: کشتی کماندو / سن: نامعلوم / قد: 160 سانتی متر / وزن: 70 کیلوگرم / شغل: هیچ / علاقه مندی: بازی کردن / علاقه مندی ها: مادرش و پدرش / تنفرات: دروغ / حضورها: تکن 5، تکن 6، تکن سه بعدی، تکن تگ تورنمنت 2
راجر جی آر از تکن 5 وارد سری تکن شد و در چند عنوان بعدی نیز حضور داشت. او پسر راجر، کانگوروی تعمیرکار ساخته شده توسط دکتر بوسکونوویچ است. یه نکته مهم اینکه راجر توسط مادرش کنترل میشود. راجی جونیور در کیسه مادرش است. در طول زمان راجر جونیور و مادرش هنر های رزمی را از راجر می آموزند. اینکه راجر جونیور و مادرش به طور بیولوژیکی ساخته شده و با شکست مواجه شدند معلوم نیست اما با این حال توسط راجر به خوبی آموزش داده شده اند. به هر دو زوج دستکش بوکس داده شد، اما کسی که این دستکش ها را نیز به راجر یا خانواده اش داد ناشناخته مانده است. آنها همراه با هم، جدایی ناپذیر به نظر میرسند، تا اینکه روزی سرنوشت، باعث شد مردانی سیاهپوش راجر را از خانواده اش بربایند. طی این پیامد خانواده راجر خواهان پیدا کردن راجر شدند. و در نهایت او را پیدا کردند که در آسایش بود و از قرار معلوم خانوده اش را فراموش کرده بود. این منجر به عصبانیت راجر جونیور و مادرش شد تا جایی که از راجر جدا شدند و زندگی جداگانه ای را با هم شروع کردند. راجر جونیور و مادرش عمدتا رویکرد راجر را که ابتدا در تکن تگ تورنمنت وارد شده بود ادامه دادند. جای جالب اندینگ های راجر جونیور اغلب راجر را نشان میدهد که به دلیل غفلت از خانواده اش تحت ضرب و شتم است. در طول این اندینگ ها راجر جونیور قدرت و سرعت شگفت انگیزی دارد و با توجه به طنز بودنش مثل شخصیت هایی نظیر الکس و راجر چندان طرفداران سری را مورد تاثیر قرار نداده و استفاده نمیشود. هر چند او هنوز هم یکی از شخصیت های برجسته این مجموعه در کنار حیواناتی که میتوانند مبارزه کنند است. خیلی از حرکات راجر جونیور و مادرش از حرکات راجر هستند. 
تکن 5
داستان آغازین: راجر جونیور، دومین کانگوروی ژنتیکی تولید شده برای استفاده در ارتش است. راجر اولین کانگورویی بود که در آزمایشگاه زیستی میشیما زایباتسو تحت فرمان کازویا میشیما متولد شد. کمی بعد از آن راجر وارد مسابقات مشت های آهنین 2 شد، راجر جونیور به دنیا آمد و خانواده را خوشحال کرد. با این حال یک روز راجر از خانواده اش دوری کرد. احساسات راجر جونیور به او میگفتند که در تورنمنت میتواند سر نخ گم شدن پدرش را بگیرد و همراه مادرش تصمیم گرفتند تا وارد تورنمنت شوند.
میان پرده ها
مرحله 4، موکوجین: مادر راجر از موکوجین میپرسد آیا او راجر را دیده است؟ و موکوجین نه میگوید و ادامه میدهد اگر او بتواند شکستش بدهد کمکش میکند. سپس مادر راجر اشاره میکند که موکوجین نمیتواند به او کمک کند زیرا نمیتواند صحبت کند. آن دو مبارزه میکنند و راجر جونیور می برد. موکوجبن به راجر جونیور میگوید که شکست را نمیپذیرد و امیدوار است دوباره برگردد.
مرحله نهایی، جینپاچی میشیما: راجر جونیور وارد فینال 2 میشود. جینپاچی (به شکل انسانی) پشت سر او میگوید" تحت تاثیر قرار گرفتم که تونستی تا اینجا بیای من جینپاچی میشیما هستم. هدف من... هدف من از بین بردن تمام موجودات است!" مدت کوتاهی بعد از اینکه جینپاچی شروع به صحبت میکند راجر برمیگردد و متوجه او میشود. بعد از اتمام صحبت، جینپاچی به شکل شیطانی خود تبدیل میشود.
اندینگ: راجر جونیور موفق میشود به آزمایشگاه دکتر بوسکونوویچ نفوذ کند. او تصویری از خودش و راجر را در میبیند که روی زمین پخش میشود. در حقیقت این تصویر یک در ممنوعه با جمله "ورود غیر مجاز" است. راجر جونیور با لگد در را باز میکند و یک اتاق تزئین شده را پیدا میکند. راجر نشان داده میشود که روی نیمکت و مقابل تلویزیون نشسته و نوشیدنی میخورد. راجر جونیور با عصبانیت به پدرش نگاه میکند، او به راجر لگد میزند و بعد از آن روی تصویر خودش و پدرش قدم میزند.
تکن 6
داستان آغازین: راجر جونیور و مادرش به مسابقات پادشاه مشت های آهنین 5 پیوستند تا راجر را پیدا کنند و مدتی طولانی بعد از آن راجر را پیدا کردند. اما راجر بی خیال خانواده و در آسایش زندگی میکرد. مادر راجر جونیور مات و مبهوت ماند و بالاخره تصمیم گرفت تا از شوهرش طلاق بگیرد. بعد از طلاق زندگی برای راجر جونیور و مادرش سخت شد و کمی پس از آن، مسابقات پادشاه مشت های آهنین 6 رونمایی شد. راجر و مادرش تصمیم گرفتند وارد مسابقات شوند.
اندینگ "خانواده کانگورو": راجر جونیور و والدینش ستاره های یک شوی کمدی خانواده کانگورویی هستند.  راجر بخاطر مهارت پسرش در مبارزه به او افتخار میکند. سپس همسرش عکسی از او و طرفداران مونثش را نشان میدهد که باعث عصبانیتش میشود. او به شوهرش مشت میزند و عصبانی است که چرا او عیاش است. همه اینها راجر جونیور را در شوک فرو میبرد.
تکن تگ تورنمنت 2
داستان: کانگوروی نظامی ساخته شده در آزمایشگاه میشیما زایباتسو برای استفاده در ارتش است. در حالی که در کیسه مادرش میجنگید هر دو مادر و کودک به دنبال پدر ربوده شده خود بود تا آرامش را به زندگی برگرداند.
اندینگ: راجر با دسته گلی رز برای همسرش دیده میشود، اما وقتی وارد میشود همسر و پسرش را در حال سرگرم شدن با الکس میبیند. او از اتفاقات اندینگ تکن 6 راجر جونیور پشیمان است. بعد الکس و راجر بیرون میروند تا بازی کنند و مادر دسته گل رز را میبیند. برایش نا آشناست راجر بین دیوار و در له میشود.
نکات جالب
-بعد از اینکه راجر جونیور موکوجین را شکست میدهد، کلمات و حرکات راجر و موکوجین بسیار شبیه جین کازاما و هوارانگ بعد از اینکه در تکن 5 "جین" شکست میدهد در مد داستانی است.(تکن 5)
-ساب باس راجر موکوجین است.(تکن 5)
اندینگ راجر جونیور در تکن 5/ تکن 5: رستاخیز تاریکی راجر را در حال تماشای اندینگ تکن 3 لینگ شیایو از تلویزیون نشان میدهد.(تکن 5)
-تمام انیمیشن هایی که قبل و بعد از مبارزه داراست با کینگ یکسان است. با این حال در تکن 5، راجر جونیور انیمیشنی جدید دارد که کینگ آن را ندارد. این انیمیشن پیروزی مادر راجر جونیور را نشان میدهد که میپرد میچرخد و دو بازویش را بلند میکند. یکبار میپرد، میچرخد، و دو دستش را بالا میبرد. (تکن 5)
-او پز پیروزی ای دارد که در آن با الکس، پاندا یا کوما میرقصد.(تکن تگ تورنمنت 2)
-او پز ویژه ای با لینگ شیایو دارد، که در آن میرقصد و او را سرگرم میکند.(تکن تگ تورنمنت 2)
-در کمپین داستانی تکن 6، راجر جونیور یکی از باس ها در پژوهشگاه فنی تخصصی است.(تکن 6)
-در پوستر تکن 6 دستکش های مادرش قرمز و خودش زرد بودند اما در تکن 6: قیام خونین دستکش های خودش آبی و مال مادرش به زرد تغییر رنگ داده اند.(تکن 6)
-در اندینگ او دستکش های بوکس همه به رنگ های ابتدایی هستند. راجر دستکش های آبی دارد و مادرش قرمز و خودش زرد.(تکن 6)
-راجر جونیور بعد از شکست در مد داستانی با یکی از کرکتر ها باز میشود.(تکن 5)
-مادر راجر جونیور نامی ندارد اما در خط داستانی ژاپنی بازی از او به عنوان مامان راجر نام برده شده است.
-راجر جی آر و خانواده اش از گفته هنگام برد کن در مقابل کورو سرچشمه گرفته است که در آن کن میگوید "یه گربه مثل انسان قدم میزنه. بعدی چیه، یه کانگوروی بوکسور؟"
روابط شخصیت
راجر جونیور و مادرش، کانگورو های نظامی ژنتیکی هستند که پس از دو حیوان دیگر، راجر و الکس ایجاد شدند. راجر پدر او است. مادر راجر جونیور همسر راجر است، با این حال آنها مدتی قبل از تکن 6 از هم جدا شدند. با کوما و موکوجین دوست است.