بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
این لیست هم از همون سایت هست.این سایت کلا برای نظرسنجی هست و من عاشق نظرسنجی...
هیچی نمی گم چون نمی خوام جذابیتش بره...فقط برین ادامه و قبلش بدونین که من لیست و کم و بیش قبول ندارم!
جیل باید اول می بود چون از همه بهتره
اینم لیست دور و دراز ما! فقط برای لود شدن عکسا صبور باشین!
1- لیان کندی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
2- جیل والنتین
3- کریس ردفیلد
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
4- آلبرت وسکر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
5- کلر ردفیلد
6- ایدا وانگ
7- پیرز نیوانز
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
8- ربکا چمبرز
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
9- شری بیرکین
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
10- بری بارتون
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
11- نمسیس (!)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
12- جک کرازر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
13- استیو بورنساید (ایییش)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
14- جیک مولر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
15- کارلوس اولیویرا
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
16- هانک
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
17- ویلیام بیرکین
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
18- کارنا لسپروکس (لوپو)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
19- کریستین یاماتا (فور ایز)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
20- الکسیا آشفورد (دوستش ندارم!)
21- تایرانت (!!)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
22- شوا آلومار
23- لویس سرا
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
24- ریموند وستر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
25- ریکاردو ایروینگ
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
26- پارکر لوسینی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
27- ولادیمیر بودرووسکی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
28- آلفرد آشفورد
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
29- مویرا بارتون
30- هلنا هارپر
31- جورج همیلتون
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
32- جسیکا شراوات (اخ توف)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
33- یوکو سوزوکی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
34- کارلا رادامز
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
35- کلیو آر اوبراین
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
36- راشل فولی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
37- ناتالیا کوردا
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
38- الکس وسکر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
39- میشلا اشنایدر (برتا)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
40- سیندی لنوکس
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
41- جک نورمن
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
42- کینت ستچام
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
43- رامون سالازار (دوستش دارم!)
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
44- کیث لیوملی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
45- جاش استون
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
46- کرک متیسون
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
47- درک سی سیمونز
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
48- هکتور هیوز (بلتوی)

49- فین مکوالی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
50- مورگان لنزدیل
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
51- اوزموند سدلر
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
52- دکتر ایساکز
(عکسش موجود نیست!)
53- براد ویکرز
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
54- جینا فولی
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
55- لیدی هانک
56- اوستانک
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
57- اشلی گراهام
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
58- وکتور
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
59- آلیس (لعنت خدا بهش!)
60- بیلی کوئن
61- مرچانت
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
62- کوین رایمن
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
63- اکسلا گیونه
64- آلیسا اشکرافت
بهترین شخصیت های رزیدنت اویل به انتخاب TheTopTens
اگه جای کلر با کریس و کریس با آلبرت و آلبرت با ایدا عوض میشد من دیگه کاملا قبول داشتم!