بیوگرافی گرگ شیطانی
سبک مبارزه : تقلید (تکن تگ تورنمنت) 
تنفرات : ناشناخته 
معرفی 
گرگ شیطانی (Wolf demon) در تکن تگ تورنمنت به عنوان بخشی از ناشناخته حضور می یابد. با اینکه ناشناخته در تکن تگ تورنمنت 2 حضور میابد ، گرگ شیطانی دیگر حضور ندارد. ناشناخته در اندینگش در تکن تگ تورنمنت او را شکست می دهد و ظاهرا او را میکشد.
حضور ها: 
تکن تگ تورنمنت (1999) 
تکن تگ تورنمنت 
تکن تگ تورنمنت یک بازی غیر کانن تکن است و حاوی داستان نیست.
اندینگ ناشناخته
یک نمای نزدیک از یکی از چشم های ناشناخته نشان داده می شود. او یکبار چشم هایش را باز و بسته می کند و نور زرد شیطانی از چشم هایش ناپدید می شود، که به این اشاره دارد که او دیگر تحت کنترل روح گرگ مانند نیست. یک نمای نزدیک از صورت ناشناخته نشان داده می شود. او به سختی نفس می کشد. موجود گرگ مانند در پشت او ظاهر می شود. موجود گرگ مانند تلاش میکند با یک مشت او را از پای در آورد، اما ناشناخته حضور او را احساس می کند و از حمله اش می گریزد (جاخالی میده). موجود گرگ مانند به جای ضربه زدن به او بخشی از یک ستون را پرتاپ و خرد می کند. ناشناخته با یک مشت تلافی می کند. این مشت به او برخورد می کند، اما دست ناشناخته در معده موجود گرگ مانند گیر می کند. ناشناخته تلاش می کند تا دستش را آزاد کند، اما قبل از اینکه اینکار را انجام دهد موجود گرگ مانند بدن او را در خود فرو می برد، او دو پا به دست می آورد که پیش از این نداشت. چند ثانیه بعد، ناشناخته شروع به مغلوب ساختن موجود گرگ مانند از داخل می کند. ناشناخته موفق به آزاد کردن خود از بدن موجود گرگ مانند می شود، ظاهرا گرگ شیطانی در این جریان کشته می شود. او روی زمین به روی سینه اس فرود می آید. چند ثانیه بعد، ناشناخته کمی از زمین بلند می شود و لبخند می زند. 
ارتباطات شخصیت 
به دلیل اینکه شخصیت در بازی غیر کانن حضور داشته، هیچ یک از ارتباطات مربوط به داستان اصلی سری های تکن نیست. 
-ناشناخته را در تصرف داشته و ظاهرا توسط او کشته شده.