نام کامل : جولیا چانگ (غیر رسمی) 
وضعیت : نامعلوم 
ملیت : ایالات متحده آمریکا 
گونه : انسان 
جنسیت : مونث 
خانواده : آقای چانگ (شوهر) ، میشل چانگ (دختر) ، جولیا چانگ (نوه ناتنی) 
خانم چانگ یک شخصیت فرعی در بازی های تکن است.
بیوگرافی 
او همسر آقای چانگ ، مادر میشل و مادربزرگ ناتنی جولیا است. شوهرش یک مرد از هنگ کنگ بود که توسط هیهاچی برای پیدا کردن یک گنج باستانی به سرزمین بومیان آمریکا فرستاده شده بود. بعدا آقای چانگ توسط هیهاچی کشته شد ، این باعث شد که دخترش به قصد گرفتن انتقام مرگ او وارد مسابقه پادشاه مشت آهنین شود. دو سال بعد ، پسر هیهاچی ، کازویا میشیما به دنبال آویزی بود که میشل برگردنش می انداخت زیرا it carried the secret to a great treasure. به منظور مطمئن شدن از شرکت میشل در مسابقه پادشاه مشت آهنین 2 ، کازویا افرادش را برای دزدیدن خانم چانگ فرستاد. 
ارتباطات شخصیت 
آقای چانگ- شوهرش. 
میشل چانگ- دخترش.
جولیا چانگ- نوه ناتنی اش.
کازویا میشیما- در تکن 2 به دنبال زیور میشل ، او را دزدید. او بعدا توسط میشل نجات یافت.
نکات جالب 
-تنها حضور او در اندینگ میشل در تکن اصلی است. 
-در بخش دو OVA غیر رسمی تکن : د موشن پیکچر ، بعد از اینکه هیهاچی کل روستای او را سوزاند ، خانم چانگ در بیابان فوت کرد.
-در کتاب کمیک غیر رسمی Tekken saga نام کوچک او جولیا است که نوه ناتنی او بعدا به یاد او نامگذاری شد.