نام کامل : برنارد چانگ (غیر رسمی) 
وضعیت : مرده 
ملیت : هنگ کنگ 
گونه : انسان 
جنسیت : مذکر 
خانواده : خانم چانگ (همسر) ، میشل چانگ (دختر) ، جولیا چانگ (نوه ناتنی) 
علت مرگ : او توسط ملتزمین هیهاچی میشیما قبل از تکن 1 کشته میشود. 
آقای چانگ یک شخصیت فرعی در سری های تکن است. او پدر میشل چانگ است ، که فقط در پروفایل تکن 1 میشل از او نام برده شده است. آقای چانگ کمی قبل از حوادث اولین مسابقه پادشاه مشت آهنین توسط افراد هیهاچی کشته شد. 
داستان 
تکن 1 
او توسط هیهاچی میشیما برای پیدا کردن یک گنج باستانی در سرزمین بومیان آمریکا از هنگ کنگ به آمریکا فرستاده شد. در حالی که در آمریکا بود یک زن را ملاقات کرد و عاشقش شد ، که بعدا با او ازدواج کرد و صاحب یک دختر به نام میشل شد. این معلوم نیست که آقای چانگ موفق به پیدا کردن شی شد یا نه ، اما یک احتمال دیگر این است که او شی را پیدا کرد ، یک آویز ، اما به جای آنکه به هیهاچی بدهد تصمیم گرفت آنها را نگه دارد. اگر این درست باشد ، این روشن می کند که آویز میشل از کجا آمده و چرا هیهاچی و سپس کازویا خیلی مشتاق به تصاحب آن بودند. اندکی بعد از این ، آقای چانگ توسط ملتزمین هیهاچی کشته شد. همانطور که جزئیاتی در بازی توضیح داده نشده ، این معلوم نیست که این قتل کی و چرا رخ داده است.
حضور های دیگر 
کمیک ها 
آقای چانگ برای هیهاچی کار میکرد ، اما بعدا زمانی که هیهاچی را بر سر کنترل میشیما زایباتسو (در کمیک "بنیاد آهنین") به مبارزه طلبید توسط او کشته شد. در واقع این تنها زمانی بود که او دیده شد ، چون او در بازی ها فقط نام برده شده است. باوجود اینکه نام او هرگز در بازی ها فاش نشده ، نامِ داده شده به او در کمیک برنارد است. 
ارتباطات شخصیت 
میشل چانگ- دخترش.
خانم چانگ- همسرش.
جولیا چانگ- نوه ناتنی اش.
هیهاچی میشیما- او توسط ملتزمین هیهاچی کشته شده است.