عروس زامبی (Zombie bride) یک شخصیت لغو شده تکن است. 

شرح
ایده اولین زامبی مبارز در یک بازی اولین بار در طول توسعه تکن 3 داده شد ، اما به دلیل اینکه خلق سبک مبارزه برای یک زامبی بسیار دشوار بود این ایده رد شد . 

این ایده مجددا برای تکن 6 ظاهر شد ، که قرار بود شخصیت ، خواهر مرده میگوئل باشد که به صورت زامبی بازگشته و با لباس عروس پاره پاره اش مبارزه  میکند ؛ با این حال ، این ایده هرگز تایید و اجرا نشد.

این مفهوم بار دیگر در تکن روولوشن وارد شد ، جایی که او تبدیل به یکی از نامزد های نظرسنجی شخصیت های اصلی تکن روولوشن در پیج رسمی فیس بوک تکن شد ، که به او عنوان "عروس زامبی س*ک*س*ی" داده شد . بعدا او فقط در جایگاه چهارم قبل شین کامیا انتخاب شد.