هممون می دونیم که شاهین یه اسم ایرانیه

اما می خوام با مدرک اینو ثابت کنم

تیکن پدیا- بیوگرافی شاهین- بخش نکات جالب

روی عکس بکلیک تا بزرگ شه


ترجمه: نام او، شاهین، یک نام اصالتاٌ فارسی است.

حالا دیگه کاملاٌ ثابت شده س