تنها کاراکتری که در ایتالیا به دنیا آمده است، کلودیو سرافینو می باشد

شرمنده نتونستم تو قالب وبلاگ جاش کنم