البته اینا اهل کره ی جنوبی ان، نمی دونستم عنوان پستو چی بزارم: کره ای های جنوبی تیکن، کره جنوبی های تیکن
اوه داش هوری خودمان
روی عکسا کلیک کن تا بزرگ شن

1-باک دو سان

2-پدر باک

3-هوارانگ