به دکمه های کیبورد توجه کنید

دکمه ی Print Screen SysRq را فشار دهید

میبینید که همان لحظه از صفحه عکس گرفته شده

سپس به نرم افزار Paint بروید و paste کنید

اگه هم دوست دارید، میتونید اونو ذخیره کنید