اینم از ایساک، گنده لات تیکن

برای دیدن رو عکس بکلیک

پروفایل
نام کامل: ایساک / وضعیت: زنده / ملیت: نامعلوم / رنگ مو: بلوند / گونه: انسان / جنسیت: مذکر / حضور ها: تیکن (موبایل)
____________________________________________________________________________________________________________
ایساک شخصیتی منحصر به فرد و قابل بازی در بازی تیکن (موبایل) است. ملیت ایساک ناشناخته است، حتی سبک مبارزه او شناخته شده نیست. او دارای موهای بلوند کوتاه است، او یک کت و یک زیر تیشرتی سفید و یک شلوار جین پاره، می پوشد.
____________________________________________________________________________________________________________
نکات جالب
-ایساک به عنوان یک الگو، برای حریف عمومی به نام "پانک" استفاده می شود.
-لباس دوم او یکی از لباس های تصادفی است که توسط تمام کاراکتر های مرد پوشیده می شود که بخشی از سفارش سازی آنهاست.
-او تنها دو نوع لباس دارد.