این شخصیت الگوییه که یو رو از روش ساختن و یو رو با این نام هم میشناسن

این لباس همون رزمی کاره


پروفایل
نام کامل: احتمالا یو / همچنین شناخته شده به عنوان رزمی کار / ملیت: چینی / رنگ چشم ها: خاکستری / رنگ مو: مشکی / گونه: انسان / جنسیت: مونث / حضور ها: تیکن (موبایل)
____________________________________________________________________________________________________________
رزمی کار در بازی تیکن (موبایل) به عنوان یک حریف عمومی ظاهر شد.
____________________________________________________________________________________________________________
نکات جالب
-او به عنوان یک الگو برای یو مورد استفاده قرار گرفت.