اِمی با بیوگرافی روبو هیهاچی وارد میشودگمونم کوتاه ترین بیوگرافی باشهدر هر صورت در عرض دو دقیقه ترجمه ش کردم
پروفایل
ملیت: نامعلوم (احتمالاً ژاپن) / صدا پیشه ها: نامعلوم / سن: نامعلوم / شغل: نامعلوم / حضور ها: تیکن CR (تیکن یاماسا)

____________________________________________________________________________________________________________
روبو هیهاچی (به ژاپنی ロボ平八) یکی از شخصیت هایی است که تنها در یکی از بازی های تیکن پاکچینو، تیکن CR ظاهر می شود.
____________________________________________________________________________________________________________
ارتباطات شخصیت
-نسخه ربات هیهاچی میشیما.