زنان ژاپنی به خاطر پوست بی عیب و نقص و درخشان خود در جهان ستایش میشوند . در ادامه یک لیست از زیباترین زنان ژاپنی همراه عکس وجود دارد .
1-فوریکا فوجیوارا 


2-سایوری یوشیناگا


3-یوکی ناکاما 


4-کویوکی 


5-هیتومی کوروکی


6-ناناکو ماتسوشیما


7-میساکی ایتو


8-یوکو تاکه‌اوچی


9-کو شیباساکی 


10-میسا کوروکی