در اندینگ گیگاس شاهد بودیم که وقتی گیگاس میخواست با ضربه ی نهایی کار کاتارینا رو تموم کنه، کاتارینا رو شناخت و دست از کار خود کشید.
حالا میخوایم ببینیم که چه نسبتی با کاتارینا داره.
حالا به بخش علایق کاتارینا دقت کنید.
روی نوشته ی Foster Father کلیک کنید.

یه صفحه باز میشه که فقط نوشته های زیر رو داره.

گیگاس احتمالن پدر خوانده کاتاریناست!