رزیدنت اویل 7 هم مانند تکن 7 در سایت گیم اواردز نامزد شده است. 
رزیدنت اویل 7 نامزد بهترین بازی VR/AR شده است . 

نامزد های دیگر در بازی های VR/AR : 
Superhot VR-
Star Trek: Bridge Crew-
Lone Echo / Echo Arena-
Farpoint- 

لینک برای راهی دهی :