این خبر فقط در تور نهایی جهانی تکن در ساکرامنتو کالیفرنیا اعلام شد که Noctis Lucis caelum  از بازی فاینال فانتزی XV به لیست تکن 7 در بین شخصیت های دی ال سی  خواهد پیوست که در بهار 2018 منتشر میشود .