اوه آب پاک گفت
از ویا گرا

متن ترجمه و دانلود آهنگ در ادامه
تو دوست منی ای رود آبی، درباره معشوقم به من بگو
مسیرش را به رویاهای دخترانه ام ببر و او را به لب ساحلت بیاور
ایکاش اتفاق بیفتد، صبر میکنم، برایش صبر میکنم

شروع کورس:
اوه آب پاک گفت عشق من کجا زندگی میکند
اوه آب پاک گفت چطور او را ملاقات خواهم کرد
اوه آب پاک گفت چرا نمیتوانم تمام طول شب را بخوابم
آه آب پاک گفت عاشق چه کسی میشوم
پایان کورس

تو دوست منی ای رود آبی، تمام حقیقت را درباره معشوقم بگو
او را به من نشان بده و قلبم را برایش افسون کن
(از خوشی) مثل پرنده ای به آسمان پر میکشم
ایکاش اتفاق بیفتد، صبر میکنم، برایش صبر میکنم
شروع کورس