آه آب پاک گفت
از ویا گرا

متن ترجمه و دانلود آهنگ در ادامه
تو دوست منی ای رود آبی، درباره معشوقم به من بگو
مسیرش را به رویاهای دخترانه ام و او را به لب ساحلت بیاور
ایکاش اتفاق بیفتد، صبر میکنم، برایش صبر میکنم

شروع کورس:
آه آب پاک گفت عشق من کجا زندگی میکند
آه آب پاک گفت چطور او را ملاقات خواهم کرد
آه آب پاک گفت چرا نمیتوانم تمام شب را بخوابم
آه آب پاک گفت عاشق چه کسی میشوم
پایان کورس

تو دوست منی ای رود آبی، تمام حقیقت را درباره معشوقم بگو
او را به من نشان بده و قلبم را برایش افسون کن
(از خوشی) مثل پرنده ای به آسمان وارد میشوم
ایکاش اتفاق بیفتد، صبر میکنم، برایش صبر میکنم
شروع کورس