سن کاراکتر ها در ادامه مطلب 


رزیدنت اویل 
کنث جی. سولیوان : 45 
انریکو مارینی : 41
آلبرت وسکر : 38
بری بارتون : 38 
براد ویکرز : 35
جوزف فراست : 27
کریس ردفیلد : 25 
جیل ولنتاین :  24 
ریچارد آیکن : 23 
ربکا چمبرز : 18 

رزیدنت اویل 2 
ایدا وانگ : 24
لیان اسکات کندی : 21
کلر ردفیلد : 19 
شری بریکن : 12  

رزیدنت اویل 3  : نیمسس 
میخائیل ویکتور : 45 
براد ویکرز : 35 
نیکولای گینووائف : 35
جیل ولنتاین : 24 
کارلوس اولیویرا : 21  

رزیدنت اویل کد : ورونیکا 
آلبرت وسکر : 38 
آلکسیا آشفورد : 27 
آلفرد آشفورد : 27 
کریس ردفیلد : 25 
کلر ردفیلد : 19  
استیو بورنساید : 17 

رزیدنت اویل زیرو 
بیلی کوئن : 26 
ربکا چمبرز : 18 

رزیدنت اویل 4 
آلبرت وسکر : 44 
ایدا وانگ : 30 
لیوئیس سرا : 28 
لیان اسکات کندی : 27 
اشلی گراهام : 20 

رزیدنت اویل 5 
آلبرت وسکر : 49 
کریس ردفیلد : 36 
جیل ولنتاین : 35 
اکسلا گیونه : 26 
شوا آلومار : 23 

رزیدنت اویل 6 
درک کلیفورد سیمنز : 46 
کریس ردفیلد : 40 
ایدا وانگ : 39 
لیان اسکات کندی : 36 
شری برکین : 27 
پی یرس نیوانس : 26 
هلنا هارپر : 24 
جیک مولر : 21