این پست به روز رسانی شد


نامکو X کپکام
تاریخ انتشار: مه سال 2005 میلادی
پلی فرم: پلی استیشن 2
لوگو
NXCLogo.gif
کاور
File:Namco capcom.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
مبارزان خیابانی علیه تیکن
تاریخ انتشار: مارس سال 2012 میلادی
پلی فرم: پلی استیشن 3 ، ایکس باکس 360 ، پلی استیشن ویتا ، رایانه شخصی ، آی او اس
لوگو
SFXTLogo.jpg
کاور
File:SFXT Offical Captivate Poster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن علیه مبارزان خیابانی
تاریخ انتشار:
هنوز روش کار نشده و معلوم نیست
پلی فرم: هنوز روش کار نشده و معلوم نیست
لوگو (نداره)
File:Placeholder.jpg
کاور (نداره)

File:Placeholder.jpg