این پست به روز رسانی شد


تیکن5: رستاخیز تاریک
تاریخ انتشار: دسامبر سال 2005 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن 3 ، پلی استیشن همراه
لوگو
T5drlogo.jpg
کاور
File:Tekken dark resurrection psp a cover 01.jpg
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن6: نسب شورش
تاریخ انتشار: دسامبر سال
2008 میلادی
پلی فرم: آرکید
لوگو
Logo - Tekken 6 Bloodline Rebellion.jpg
کاور
File:Arcade Flyer - Front - Tekken 6 Bloodline Rebellion.jpg
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن ترکیبی
تاریخ انتشار: نوامبر سال 2011 میلادی
پلی فرم: پلی استیشن 3
لوگو
Tekken Hybrid Logo.jpg
کاور
File:Thcover.jpg
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن7: مجازات سرنوشت
تاریخ انتشار: ژوئیه سال 2016 میلادی
پلی فرم: آرکید
لوگو
Tekken75 logo.jpg
کاور
File:TK7-FR-Arcade.jpg