این پست به روز رسانی شد


تیکن 1
تاریخ انتشار: دسامبر سال 1994 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن ، پلی استیشن 2(به عنوان بخشی از حالت تاریخچه بازی تیکن 5 است)
لوگو

کاور
File:TekkenPoster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 2
تاریخ انتشار: اوت سال 1995 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن ، پلی استیشن 2(به عنوان بخشی از حالت تاریخچه بازی تیکن 5 است) ، شبکه پلی استیشن ، زیبو
لوگو
Tekken2logo.gif
کاور
File:Tekken2Poster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 3
تاریخ انتشار: مارس سال 1997 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن
لوگو
T3Logo.jpg
کاور
File:Tekken 3 poster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 4
تاریخ انتشار: اوت سال 2001 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن 2
لوگو
Tekken4logo.jpg
کاور
File:Tekken 4 poster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 5
تاریخ انتشار: نوامبر سال 2004 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن 2
لوگو
Tekken5logo.jpg
کاور
File:Tekken 5 poster.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 6
تاریخ انتشار: نوامبر سال 2007 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن 3 ، ایکس باکس 360 ، پلی استیشن همراه
لوگو
T6 Logo.jpg
کاور
File:Tekken 6 poster 258.jpg

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
تیکن 7
تاریخ انتشار: ژوئن سال 2017 میلادی
پلی فرم: آرکید ، پلی استیشن 4 ، پلی استیشن وی ار ، ایکس باکس وان ، رایانه شخصی
لوگو
Tekken 7 65214.jpg
کاور
File:TK7ArcadeReleaseCatalogue-01.jpg