لعنت به من که همش پستام نیاز به بروز رسانی داره

میخوام این گروه ها رو دوباره از رو تیکن ویکیا بروز رسانی کنم

گروه ها:
1-سری های اصلی
2-بازی سازی وارتقاع
3-تگ سری
4-سری X
5-بازی های دیگر
6-تقاطع
7-فیلم ها
8-کمیک ها
9-رمان ها