لعنت به من که همش پستام نیاز به بروز رسانی داره

میخوام این گروه ها رو دوباره از رو تیکن ویکیا بروز رسانی کنم

گروه ها:
1-سری های اصلی
2-تگ سری
3-سری X
4-بازی های دیگر
5-تقاطع
6-فیلم ها
7-کمیک ها
8-رمان ها