خب این آهنگ هم از آهنگ های مورد علاقه من از گروه ویاگرا هست که عاشقشم! معنی اسمش میشه (خیلی زیاد) و چون تو ترجمه بعضی از قسمتاش مشکل داشتم درخواست دادم تا وبلاگ translationsong.blogfa.com که وبی مخصوص درخواست ترجمه آهنگ هست اون رو برام ترجمه کنه...مدیر وب خیلی زود اونو برام ترجمه کرد...دستش هم درد نکنه و بعد از گرفتن اجازه و با کمی تغییرات در اینجا پستش میکنم :)
منبع ترجمه: translationsong.blogfa.com

Так сильно
از ویا گرا

Уменя сегодня обыкновенный день
Я скучаю по тебе, и думаю, что надеть
Понедельник - утро, и я смогла почти
!Убедить себя в нереальности

آناستاسیا:
امروز هم یه روز معمولی دارم
دلم برات تنگ شده و به این فکر میکنم که چی بپوشم
میشا:
صبح دوشنبه ست، و من تقریبا خودمو متقاعد کردم
که تو غیر واقعی هستی (وجود نداری)!

.В нереальности шагов, пустоты и облаков
.В нереальности потерь - это прошлое теперь

اریکا:
قدمهات غیر واقعی، پوچ و بی هدفن.
دلتنگی (هات) غیر واقعین، البته حالا دیگه گذشته

:Только вот
Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

شروع کورس
ولی یه چیزی:
دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!

Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!
پایان کورس

У меня сегодня обыкновенный день.
Вроде, как всегда, только ты не здесь.

اریکا:
امروز هم یه روز معمولی دارم
مثل همیشه، فقط تو اینجا نیستی

Ты в нереальности шагов, пустоты и облаков.
Нереальности потерь - это прошлое, поверь.

میشا:
قدمهات غیر واقعی، پوچ و بی هدفن.
دلتنگی (هات) غیر واقعین، البته حالا دیگه گذشته

Только вот:
Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

شروع کورس
ولی یه چیزی:
دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!

Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!
پایان کورس

Ты в нереальности шагов, пустоты и облаков.
Нереальности потерь - это прошлое теперь...

(صدای) قدمهات غیر واقعی، پوچ و دلگیرن.
دلتنگی (هات) غیر واقعین، البته حالا دیگه گذشته...

Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!

Я по тебе так сильно скучаю!
Я по тебе так сильно скучаю!
Ты рядом, а я, не долетаю, не долетаю.
Грустно мне без тебя!

دلم برات خیلی تنگ شده
دلم برات خیلی تنگ شده
نزدیکی، و من، نمیتونم بهت برسم، نمیتونم برسم
بدون تو غمگینم!